Futsalová liga Žilina: odštartovala registrácia na sezónu 2015/16

Štartuje ďalší – už 10. ročník MIRUPO Futsalovej Žirafa Ligy Žilina 2015/16. Počnúc utorkom 18. augusta 2015 až do nedele 13. septembra 2015 (vrátane) prebieha registrácia hráčov a ich tímov pre novú futsalovú sezónu 2015/2016. Proces prihlasovania má tieto náležitosti:

  1. Registrácia prebieha v kancelárii SCVČ Žirafa na ul. Pivovarská 3, Žilina (centrum mesta, viac v článku TU).
  2. “Akciová cena” na prihlásenie. V prípade juniorskej ligy je štartovné 16,- € , pre seniorov je výška štartovného poplatku – 20,- € alebo 28,- € (pri hráčoch s dátumom narodenia pred 1.1.1991 alebo s trvalým pobytom mimo žilinského kraja), avšak iba pri registrácii do 13.9.2015. Do tohto dátumu je prihlasovanie v “akciovej cene”, po termíne je to už iba jednotná sadzba 35,- €. Výhodnejšie je teda hráčov zaregistrovať do 13.9.2015 (doručiť prihlášku a digitálnu foto), všetci s prihláškou od 14.9.2015 už so zvýšeným štartovným poplatkom 35,- €.
  3. Nové tímy si stiahnu súpisku z web stránky súťaže https://futsalzirafa.sportvin.sk/liga/dfzl-seniori1/download (alebo podpoložka “download” v menu každej ligy), zašlú ju v digitálnej podobe na futsal@zirafa.sk a následne si prídu vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov na podpis. Nezabudnite ani na digitálne fotografie hráčov, ktorí ešte nehrávali v súťažiach SCVČ Žirafa. Pri prestupe je potrebné doplniť i názov klubu, z ktorého hráč prestupuje. Následne doniesť potvrdený prestupový lístok z pôvodného/materského klubu! Bez neho bude hráč vyškrtnutý zo súpisky vášho tímu!!!
  4. “Doterajším” tímom resp. ich vedúcim bude emailom zaslaná posledná súpiska tímu z ostatnej sezóny. Je nutné ju aktualizovať a doplniť aj o hráčov, ktorých registráciu predpokladáte v blízkej budúcnosti (ušetríte si zvýšený poplatok za registráciu). Po jej odoslaní na futsal@zirafa.sk je potrebné vyzdvihnúť predvyplnené prihlášky jednotlivých hráčov.
  5. Tím bude zaregistrovaný až po odovzdaní súpisky tímu, prihlášok jednotlivých hráčov, ich fotografií v digitálnej podobe a po úhrade štartovného poplatku.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Trvanie súťaže: 2015 september/október – jún 2016

Štartovný poplatok: Juniorská liga: 16,- €. Seniorská liga: 20,- € pre hráčov s dátumom narodenia po 1.1.1991 a s trvalým bydliskom v Žilinskom kraji, 28,- € pre hráčov s dátumom narodenia pred 1.1.1991 alebo s trvalým bydliskom mimo Žilinského kraja.

Minimálny počet hráčov v tíme: Juniori, seniori: 10 hráčov

Vekové kategórie: Juniori: 1996 – 2001 │ Seniori: 2000 a starší

Podmienky účasti tímu: – Odovzdané, zaregistrované súpisky tímu a prihlášky jednotlivých hráčov a ich fotografie, uhradený štartovný poplatok. – Jednotná sada dresov alebo tričiek označených číslami od 1 do 99.

Hracie dni a miesto: – Pracovné dni a štátne sviatky, školské prázdniny (juniori). Piatok, víkend a štátne sviatky (seniori) resp. po dohode tímov. – Ihriská: ŠH na Rosinkách, ŠH na Bôriku, ŠH V. Javorku a ŠH Hájik.

Viac informácií získate na futsal@zirafa.sk, 0903 592 222 (michal polák)